pl Polski

Rehabilitacja dziecięca

Oferujemy terapię dzieci u których zdiagnozowano lub podejrzewa się chorobę lub zaburzenie rozwoju a także dla niemowląt których rozwój jest opóźniony.

Najczęściej trafiają do nas dzieci z zaburzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, z zaburzeniami metabolicznymi, z chorobami genetycznymi oraz z opóźnieniem psychoruchowym. Terapia prowadzona jest także w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych lub z obciążonym wywiadem okołoporodowym.

Terapia prowadzona jest na podstawie elementów metody NDT Bobath, Integracji Sensorycznej, Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Wad Stóp oraz Masażu Shantala.

Rehabilitacja dziecięca jest pomocna gdy występują:

Kiedy zgłosić się na konsultację?

Gdy coś Cię niepokoi, a dodatkowo twój maluch prezentuje następujące zachowania:

Wady postawy są to okresowe lub trwałe zaburzenia prawidłowej postawy ciała. Związane są z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego i więzadłowego kręgosłupa.

Związane są też z zaburzeniami funkcji innych części narządu ruchu, które zmieniają statykę kręgosłupa, albo dysfunkcją innych narządów organizmu takich jak wzrok i słuch. Do wad postawy u dzieci zaliczamy takie schorzenia jak:

Skip to content